Helpwch ni – Help us

Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn 2 ymgyrch;

The school is taking part in 2 campaigns;

 

LLAETH Y LLAN

Cystadleuaeth i Ysgolion Cynradd yng Nghymru, gan rhoi’r cyfle iddynt ennill amryw o wobrau gwerth cyfanswm o £20,000 ‼️

 Rhaid hel gymaint a phosib  o gaeadau iogwrt Llaeth y Llan.

Mae hyn yn cadarnhau ein mynediad i’r raffl, sydd â gwobrau werth hyd at £1,000 pob mis, sydd i’w chynnal drwy gydol y flwyddyn.

Dewch a photiau gwag a’r caeadau i’r ysgol os gwelwch yn dda.

A competition that gives Primary Schools all over Wales the opportunity to win their share of a £20,000 prize fund ‼️

We must collect as many as possible Llaeth y Llan yogurt lids.

This qualifies our School for our MONTHLY RAFFLE DRAW!!

Each month a School will be drawn at random and will win prizes worth up to £1,000.

Please bring empty pots and lids to school.

 

ALDI

Rydym wedi cofrestru ar gyfer Kitforschools gyda Aldi. Os ydych yn gwario £30 dewch â’r sticeri i’r ysgol plîs.

Plis gofynnwch i’ch teulu, ffrindiau a chymdogion am gymorth.

We have registered for the kitforschools by Aldi. If you spend £30 please bring in the stickers for us to collect.

Please ask you family, friends and neighbours for support. 

 

Diolch am eich cydweithrediad!

Thank you for your co-operation!