Heno – Tonight

Eisiau teimlo ysbryd y Nadolig?

Ymunwch â ni heno ar ôl ysgol i helpu addurno’r neuadd a’r coridorau yn barod ar gyfer y Nadolig. Croeso mawr i’r plant ddod hefyd.

Want to get into that Christmas spirit?

Pop into the school hall after school to help decorate the hall and the corridors ready for Christmas! The children are welcome to come with you.