High School – Ysgol Uwchradd

Mae’n amser i ddisgyblion blwyddyn 6 gwenud cais am le i’r ysgol uwchradd. Dilynwch y ddolen isod a’i gwblhau cyn diwedd y mis os gwelwch yn dda.

It’s time for year 6 pupils to apply for a place in high school. Please follow the link below and complete before the end of the month.

https://en.powys.gov.uk/article/7919/Secondary-school-applications-now-open