Hoci Bl. 5 – Yr 5 Hockey

Mi fydd disgyblion blwyddyn 5 yn cael gwersi hoci hyd at hanner tymor gan ‘Hoci Cymru’. Gofynwn i blant ddod a gwisg ymarfer corff i’r ysgol yfory a bob dydd Llun o.g.y.dd.

Year 5 pupils will be having hockey lessons this half term from ‘Hockey Wales’. We ask children to bring their P.E. kit to school tomorrow and every Monday please.