Hwyl fawr – Goodbye

Roedd ambell i ddeigryn yn yr ysgol ddoe wrth i ni ffarwelio efo’n cogyddes Mrs Rhian Jones. Diolch am 9 mlynedd o brydau blasus!
Dymuniadau gorau yn eich swydd newydd Mrs Jones.

There were a few tears in the school yesterday as we said goodbye to our cook, Mrs Rhian Jones.
Thank you for 9 years o tasty meals!
All the best in your new job Mrs Jones!