Hyfedredd beicio – Cycling Proficiency

Er gwaethaf rhagolygon y tywydd yfory, rydym yn parhau efo’r cwrs hyfedredd beicio. Bydd modd gwneud rhannau o’r hyfforddiant ond os bydd y tywydd yn parhau, byddwn yn ei gwblhau rhywbryd eto.

Despite the weather forecast , we will be going ahead with the cycling proficiency. It will be possible to complete parts of the training, however, if the weather continues to worsen, we will complete the course at a later date.