Llangrannog – Bl 5 Mrs Davies’s Year 5

Bydd disgyblion blwyddyn 5, dosbarth Mrs Davies yn mynd i Langrannog yfory. Byddwn yn gadael yr ysgol am 8:30 y.b. Gall y plant ddod a uchafswm o £10 i wario yn y siop.

Mrs Davies’s year 5 pupils will be leaving for Llangrannog at 8:30 a.m.  tomorrow. Children can bring a maximum of £10 to spend.