Llangrannog/ Caerdydd/ Cardiff

Os nad ydych wedi yn barod, ydi’n bosib i chi adael i ni wybod os yw eich plentyn yn mynd i Gaerdydd (Bl 6) neu Llangrannog (Bl 5) erbyn yfory os gwelwch yn dda.

If you haven’t already, please let us know if your child is going to Llangrannog (Year 5) or Cardiff (Year 6) by tomorrow please.