Llongyfarchiadau / Congratulations

Tenis -Aeth deg tîm o’r ysgol i’r Twrnamaint Tenis yn yr Ysgol Uwchradd yn ddiweddar. Bydd dau dîm o Flwyddyn 5 yn cystadlu yng Nghystadleuaeth y Sir ym Mehefin. Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu ac ymddwyn mor dda.

Tennis – Ten teams from school took part in the Area Tennis Tournament held at the High School recently. Two Year 5 teams will be competing in the County Finals in June. Well done to all our pupils who took part and behaved so well.