Llongyfarchiadau/ Congratulations

Hoffem fel ysgol llongyfarch Mrs Sioned Vaughan, a’i gwr Rhys ar enedigaeth mab bach, sef Ilan Rhys Vaughan penwythnos diwethaf. Llongyfarchiadau mawr i Gwion ar ddod yn frawd mawr hefyd. Cofion cynhesaf atoch fel teulu.

Braf yw cael newyddion da ar yr adeg rhyfedd yma!

As a school we would like to congratulate Mrs Sioned Vaughan and her husband Rhys on the birth of their son, Ilan Rhys Vaughan last weekend. Congratulations also to Gwion on becoming a big brother. Sending best wishes to you all as a family.

It’s lovely to have some good news at these strange times!