Bydd Tempest yn yr ysgol dydd Iau, 29ain o Fedi i dynnu lluniau unigol y disgyblion.   Gofynnwn i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen wisgo crys polo gwyn a siwmper ysgol ar gyfer eu gwers Addysg Gorfforol. Bydd lluniau teulu yn cael eu tynnu yn hwyrach yn y flwyddyn.


Tempest will be in school on Thursday 29th September to take individual photographs. We ask Foundation Phase pupils to wear a white polo shirt and school jumper for their P.E. lesson. Family photographs will be taken later in the year.