Bydd Rosalie Arran Photography yn yr ysgol dydd Iau, 10fed o Fehefin i dynnu llun dosbarthiadau, gan gynnwys lluniau blwyddyn 6 cyn iddynt groesi’r bont i’r cyfnod uwchradd. 

Os yn bosib, gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Ni fydd ymarfer corff dydd Iau. 


Rosalie Arran Photography will be in school on Thursday 10th June to take class photographs, including year 6 photographs before they cross the bridge to secondary phase. 

If possible, we kindly ask children to come to school in their school uniform. There will be no P.E. On Thursday.