Lluniau Ysgol – School Photograh

Cofiwch am luniau ysgol yfory.

Mae croeso i chi ddod  i’r ysgol am 8 y.b. i gael lluniau efo brodyr/ chwiorydd sydd yn yr ysgol uwchradd neu cyn oedran ysgol. Bydd gweddill y lluniau yn cael eu cymryd yn ystod y dydd. 

 

Remember school photographs tomorrow.

You’re welcome to come to school at 8 a.m. to have a photograph with brothers/ sisters who are in the high school or pre-school age. The remaining photographs will be taken during school hours.