Llwyddiannau/Successes

CogUrdd.

Llongyfarchiadau i Rachel Howells a llwyddodd i ddod yn ail yn y Rhanbarth yng ngystadleuaeth coginio yr Urdd (“Cogurdd”) eleni. Roedd y gystadleuaeth o’r safon uchaf felly clod mawr i Rachel!

Congratulations to Rachel Howells who came second in the County Urdd Cookery Competition (“Cogurdd”) this year. The competition was of a very high standard so well done to Rachel for her efforts!

Celf a Chrefft yr Urdd Arts and Crafts.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu yn cystadlu yn y gystadleuaeth celf a chrefft yr Urdd. Cafodd nifer eang o ddisgyblion wobrau yn yr eisteddfod Cylch yn Llanfyllin.Da Iawn. Llongyfarchiadau pellach i’r rhai a gafodd lwyddiant pellach yn yr Eisteddfod Sir sef Gethin Jones 1af, Meggie Thomas 1af, George Allen 1af, Tomos Evans 2il, Conrad Thomas 2il a 3ydd, Mabon MC Cluskey 3ydd.

Congratulations to all pupils that competed in the Urdd arts and crafts competition. Many pupils had successes in the Cylch Eisteddfod. Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Arts and Crafts competition this year. A large number did very well in the Area Eisteddfod. Further congratulations to those who gained further success in the County Eisteddod, Gethin Jones 1st, Meggie Thomas 1st, George Allen 1st, Tomos Evans 2il, Conrad Thomas 2nd & 3rd, Mabon McCluskey 3rd.

Rygbi/ Rygby

Bu tim Rygbi yr ysgol yn cystadlu yn Rownd Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth yn ddiweddar. Llwyddwyd i ennill un gem allan o dri. Roedd yn gystadleuaeth dda iawn a’r bechgyn wedi ymdrechu’n galed! 

The school’s rugby team competed in the National Round of the Urdd competition in Aberystwyth recently. The team succeeded in winning one game out of three. This was a great effort by the boys in a very good competition!