Llyfrau Awen Meirion Books

Cafodd catalog o lyfrau ‘Awen Meirion’ ei ddanfon adref heddiw efo disgyblion y ffrwd Gymraeg. Os nad ydych eisiau archebu unrhywbeth, dewch a’r catalog yn ol i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda.

Gofynnwn am daliadau drwy arian neu siec yn daliadwy i ‘Ysgol Gynradd Llanfyllin’.

 

An ‘Awen Meirion’ book catalogue was sent home with Welsh stream pupils today. If you do not want to order, please return the catalogue tomorrow.

We ask all payments to be made in cash or cheques payable to ‘Llanfyllin Primary School’.