Mabolgampau’r Ardal / Area Sports

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran heddiw yn y gystadleuaeth. Roedd ymdrechion y plant yn wych!

Rhaid canmol y plant (49 ohonynt) ar eu ymddygiad yn ystod y bore – ffantastig!

Cafwyd 6 safle cyntaf, 5 ail safle a 3 trydydd safle yn y rasus unigol. Roedd yr ysgol yn gyntaf mewn 6 o’r wyth rasus cyfnewid.

Diolch i’n Capteniaid Blwyddyn 6 am helpu’r plant gyda’r ymarferion cyn y gystadleuaeth.

Congratulations to all who took part in the competition today. The children’s efforts were great!

We must praise the children (49 of them) on their behaviour during the morning – fantastic!

We gained 6 first places, 5 second places and 3 third spots in the individual races. The school won 6 out of the 8 relay races.

Thank you to our Year 6 Captains for helping with the practices before the event.