Mabolgampau’r Babanod – Infants Sports Day – 20.6.18 – 1.00yp/pm

Anfonwyd nodyn adref gyda’ch plentyn i adael i chi wybod beth yw lliw tîm eich plentyn ar ddiwrnod mabolgampau.

A note was sent home with your child to let you know what colour your child’s team is, this is the colour they need to wear on Sports Day.