Manor Adventure

Mae’r disgyblion yn cael amser gwych! Ar ol yr holl weithgareddau, amser i cwlio yn y llyn. The children will be back by the end of the day tomorrow.

The pupils are having a great time! After all the activities, time to cool down in the lake. Mi fydd y plant yn cyrraedd nol erbyn diwed y dydd yfory.