Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market

Mae Farchnad Nadolig Llanfyllin ymlaen nos Wener yma. Mae’r pwyllgor wedi gofyn i’r ysgol gymryd rhan ar y noson.  Yn anffodus, does dim lle i bawb yn yr ysgol gyfan i berfformio. Gofynnwn i blant blynyddoedd 3 a 4 ddod at y goeden nos Wener am 4 o gloch i ganu ychydig o ganeuon Nadoligaidd. Bydd aelodau o staff yn bresennol ond gofynnwn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant. 

Mi fydd y disgyblion yn creu addurniadau ar gyfer y goeden Nadolig yr wythnos hon.

Llanfyllin Christmas Market is on this Friday. The committee have asked the school to take part during the evening. Unfortunately, there isn’t enough room for all the children in the whole school to perform. We ask Year 3 and 4 children to come to the tree on Friday by 4 pm to sing Christmas songs. Members of staff will be present, however, we ask parents to be responsible for their children.

The pupils will be making decorations this week for the Christmas tree.