Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market – Yfory – Tomorrow

Cofiwch – Blwyddyn 3 a 4 yn canu yn ystod farchnad Nadolig Llanfyllin yfory. Gofynnwn i blant blynyddoedd 3 a 4 ddod at y goeden (ar y sgwar) am 4:45 y.h. yn barod i ganu am 5. Byddant yn canu un o ganeuon o’u cyngerdd Nadolig. Bydd aelodau o staff yn bresennol ond gofynnwn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant.
Gall y plant wisgo unrhywbeth. Ond cofiwch, digon o ddillad cynnes.
Reminder – Year 3 an 4 will be singing at the Llanfyllin Christmas Market tomorrow. We ask the children to come to the tree (on the square) by 4:45 p.m. ready to sing at 5 pm. They will be singing a song from their Christmas concert. Members of staff will be present, however, we ask parents to be responsible for their children.
The children can wear what they wish, however, remember to wrap up warm.