Mae Diwrnod HMS Powys Ddydd Gwener Chwefror 12fed. Mae hyn yn golygu y bydd yr ysgol ar gau i’r Hwb Gweithwyr Allweddol ac ni fydd unrhyw ddysgu ar-lein. 


There is a Powys INSET day on Friday 12th February. This means that school will be closed for the Key Worker Hub and there will be no on-line learning.