Yn Eglwys Penybontfawr, mae dillad yn cael eu casglu ar gyfer Care4Calais, elusen sy’n cefnogi pobl yn y gwersyll ffoaduriaid yn Calais. Gellir rhoi bagiau o ddillad mewn bagiau yng nghyntedd yr eglwys ar unrhyw adeg. Mae croeso i hen wisg ysgol gan gynnwys gêr chwaraeon, esgidiau, esgidiau ymarfer, esgidiau glaw ac unrhyw ddillad ar gyfer babanod, plant ac oedolion.


At Penybontfawr Church, clothes are being collected for Care4Calais, a charity supporting people at the refugee camp in Calais. Bags of clothes can be placed in bags in the church porch at any time. Old school uniform is welcome including sports gear, shoes, trainers, wellies and any clothes for babies, children and adults.