Newid i Fwydlen Ginio – Dydd Mawrth / Change to Lunch Menu – Tuesday 8.5.18

Y  fwydlen ar gyfer dydd Mawrth nesaf, 8fed o Fai fydd Rhôl selsig, sglodion a ffa pob gyda Myffin a sudd afal.  

The menu for next Tuesday 8th of May will be Sausage roll, Chips & Baked Beans with a Muffin and apple juice.