Newidiadau/ Changes

Rydym wedi bod wrthi yn sortio ac yn tacluso yn ystod y gwyliau. Mae Cylch a Playgroup wedi symud i’r adeilad ac rydym wedi ail-drefnu y swyddfeydd ac ambell i le bach. Ar ôl gwneud llanast a rhoi pethau yn ôl at ei gilydd, rydym yn barod i ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd.  “You’ve got to crack a few eggs to make an omelette”. Rwy’n siwr y byddwch yn ymgyfarwyddo efo’r newidiadau yn fuan iawn. Ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch.

We have had a bit of a sort out over the Summer holidays. Cylch and Playgroup have moved to the School building and we have re-arranged the offices and a few areas. After making a mess and putting things back together, things are finally in place ready for the start of the new School year. “You’ve got to crack a few eggs to make an omelette”. I’m sure you will familiarise with the changes very quickly. But any questions, please ask.