Newyddion Siarter Iaith News

Llongyfarchiadau mawr i ‘Griw Cymry Cwl’ yr ysgol sydd wedi derbyn  gwobr efydd Siarter Iaith yn ddiweddar. Maent wedi bod yn brysur iawn.

Congratulations to the ‘Criw Cymry Cwl’ for receiving the bronze award. They have worked hard promoting the Welsh ethos of the school.

Ymryson y Beirdd Bach/ Poetry Competition.

Llongyfarchiadau mawr i Soffia, Glesni, Rhys a Meggie a ddaeth yn drydydd yn nghystadleuaeth ymryson y beirdd bach Eisteddfod Powys. Buont yn gweithio gyda bardd plant Cymru Casia William.

Congratulations to Soffia, Glesni, Rhys and Meggie for taking part and coming third in the poetry competition at Eisteddfod Powys. They enjoyed working with Wales’s children’s poet of the year Casia William.

 

Cystadleuaeth ‘Mae Gan Gymry Dalent’ competition.

Roedd yn ddiwrnod hwyliog iawn yn yr ysgol heddiw wedi i’r criw drefnu cystadleuaeth arbennig. Y beirniaid pwysig oedd aelodau o’r Criw Cymry Cwl a’r staff. Roedd nifer o eitemau amrywiol ac y canlyniadau oedd:

It was a very entertaining morning at the school today after the Criw Cymry Cwl organised this day. The judges were members of the ‘crew’ and the staff. There was many various items and the results were:

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase

1af- dosbarth Mrs BE Jones- canu/ singing

2il Conrad Thomas- dweud jôcs/ telling jokes

3ydd Gwen Evans- canu/ singing

Cyfnod Allweddol Dau/ Key stage two.

1af- Sam Bailey- canu/ singing

Rachel Howells- piano

2il- Band y Tannoedd (Mabon, Taliesin a Llion)- canu

Will Ifans- drymiau/ drums

3ydd- Parti Losin (Finn, Jack, Kiri, Crystal, Sienna, Angel)- dawnsio/ dancing.