Next Term/ Tymor nesaf

Yfory mi fydd eich plentyn yn derbyn llythyr am gynllunio ein thema newydd ym mis Medi.

Byddem yn gwerthfawrogi eich syniadau. Os gwelwch yn dda gallwch ddychwelyd y ffurflen erbyn Dydd Gwener 20fed o Orffennaf.

Diolch yn  fawr.

 

Your child will be receiving a letter tomorrow regarding planning for September.

We would love to hear your ideas. Please could you return the form before next Friday 20th July.

Many Thanks