Fe’ch gwahoddir i noson wybodaeth lle byddwn yn rhannu’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol ar gyfer gwella cyfleoedd  a cyfleusterau ar gyfer ar gyfer ein disgyblion cyfnod cynradd.

15/04/21 – 18:00 – http://tiny.cc/yl-join-live


You are invited to an information evening where we will share the future plans for improving opportunities and accommodation for our primary phase pupils. 

15/04/21 – 18:00 – http://tiny.cc/yl-join-live