Nol i’r ysgol – Back to school

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ddydd Mawrth, Medi 3ydd. Bydd yr ysgol ar agor sydd Llun yr 2il o Fedi os yr ydych eisiau prynu gwisg ysgol

We hope that everyone is keeping well and enjoying the holidays. A reminder that the school reopens for the children on Tuesday, September 3rd. The school will be open on Monday, September 2nd if you wish to purchase uniform.