Noson Agored – Open Evening

Cofiwch am y noson agored heno rhwng 4 y.p. – 6.y.h. Croeso i’r plant ddod efo chi.

Bydd hefyd arddangosfa o luniau yn y neuadd i ddathlu yr ysgol yn 50eg wedi’w baratoi gan blynyddoedd 5 a 6. Maent hefyd wedi/ am baratoi lluniaeth ysgafn. Gofynnwn i ddisgyblion bl 5 a 6 i fod a gael yn ystod y noson i helpu. Does dim agen iddynt fod yn bresennol am y 2 awr cyfan. Mae croeso i’r gymuned ddod i weld y lluniau

Bydd adroddiadau y disgyblion yn mynd adref heno. Yn anffodus, roedd problemau TGCh dydd Gwener.

 

Remember the open evening tonight between 4 p.m. – 6 p.m. The children are welcome to attend with you.

Photographs prepared by years 5 and 6 will be on display to mark the 50th celebration. They have/ will also prepare light refreshments. We ask year 5 and 6 pupils to be available during the evening to help. They do not need to be present for the whole 2 hours. The community are also welcome to come in to view the photographs.

School reports will be sent home this evening. Unfortunately, we had ICT difficulties on Friday.