Noson Agored – Open Evening – Ysgol Uwchradd Llanfyllin High School – 18.10.18 – 6.30 – 8.30

Annwyl Rhieni Blwyddyn 6,
Gwelwch y wybodaeth isod am Noson Agored Ysgol Uwchradd Llanfyllin.
Dear Year 6 Parents,
Please see below information regarding Llanfyllin High School Open Evening.
Cyswyllt Ysgol Uwchradd / High School Contact

Mr. Robert Rudge

Pennaeth Blwyddyn 7 / Head of Year 7

Ysgol Uwchradd Llanfyllin High School

T: 01691 648391

E: rtr@llanfyllin-hs.powys.sch.uk

 @HOY7Llanfyllin