Bydd noson rieni nos Lun nesaf, 4ydd o Orffennaf. Dydi’r noson yma ddim yn un ffurfiol ond yn gyfle i chi ddod mewn i’r dosbarth efo’ch plentyn i weld llyfrau ac arddangosfeydd y disgyblion. Mae croeso i chi alw unrhyw adeg rhwng 16:00 – 18:30. Mae hefyd croeso i chi ymweld â dosbarth nesaf eich plentyn er mwyn cwrdd â athro/ awes nesaf eich plentyn os ydynt yn symud dosbarth. Byddwn yn cadarnhau strwythr dosbarthiad mis Medi yfory.


Parents evening will be next Monday, 4th July. This is not a formal evening. It is an opportunity for you to visit the class with your child to see the pupils’ books and displays. You’re welcome to visit between 16:00-18:30 (no booking required). You’re also welcome to visit your child’s next class to meet your child’s next teacher if they’re moving class. We will confirm September’s class structure tomorrow.