Noson Sinema – Cinema Night

Mae Ffrindiau’r ysgol wedi trefnu noson sinema i’r plant syth ar ol ysgol nos Fercher 22ain o Fai.

Y gost yw;

  • £3 yr un
  • £5 am 2 (brodyr a chwiorydd)
  • £7 am 3 (brodyr a chwiorydd)

Mae’r uchod yn cynnwys  popcorn a diod.

Ffilm y noson yw “The Incredibles 2”. Gofynwn i chi gasglu y plant erbyn 5 y.h. os gwelwch yn dda.

The Friends of the School have organised a cinema evening for the children after school on Wednesday 22nd of May.

The cost is;

  • £3 each
  • £5 for two (siblings)
  • £7 for three (siblings)

The above includes a drink and popcorn. 

The film chosen for the evening is ‘The Incredibles 2’. We kindly ask you to collect the children at 5:00 p.m. please.