Mae’r nyrs ysgol yn ymweld â phlant Blwyddyn 6 i gael sgwrs glasoed ddydd Gwener. Bydd y sesiwn hon yn codi ymwybyddiaeth plant o hylendid personol, newidiadau i’r corff ayyb. Mi fydd y sesiwn yn paratoi’r plant ar gyfer y glasoed ac yn arbennig o ddefnyddiol.


The school nurse is visiting the Year 6 children to talk about puberty on Friday. This session will inform children about personal hygiene, body changes etc. This session will prepare the children for puberty and is particularly useful.