Oriel / Gallery

Diolch yn fawr Ben Dant am ddod i’r Ysgol i weld plant y Cyfnod Sylfaen heddiw.

Thank you Ben Dant for coming to visit the Foundation Phase in School today.

 

 

Aeth disgyblion Meithrin, Derbyn 1 a 2 Ffrwd Gymraeg i wylio Sioe Cwmni Theatr Arad Goch yn Ysgol Gynradd Banw heddiw. Hwyl a Sbri!

Nursery, Reception, Year 1 and 2 pupils in the Welsh Stream went to see a show by ‘Cwmni Theatr Arad Goch’ at Ysgol Gynradd Banw today. Fun & games!

 

 

Mae disgyblion Bl. 6 wedi bod yn brysur yn creu murlun ar gyfer dathliad Dydd Sant Myllin.

Year 6 pupils have been busy creating mural to celebrate St Myllin’s Day.

Pencampwyr Cystadleuaeth Tenis Gogledd Powys (Merched Bl. 4). Byddant yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir yn Wrecsam yng Nghystadleuaeth Gogled Cymru. Pob lwc ferched!

Year 4 girls, North Powys Tennis Champions. They will be going on to represent the area at the North Wales Tennis Championship in Wrexham. Good luck girls!

 

Llongyfarchiadau mawr i Taliesin Davies (Blwyddyn 5) am ddod yn 2il yn y gystadleuaeth Unawd offeryn taro yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Da iawn ti Tal!!

Congratulations to Taliesin Davies (Year 5) on coming 2nd in the percussion solo competition at the Urdd final. Well done you Tal!

 

Llwyddiant Celf a Chrefft y Cylch! Pob lwc yn y Sir ym mis Mai.

Success in the first round of the Urdd’s Arts &Crafts. Good luck in the County competition next in May.

Gala Nofio – Swimming Gala

Llongyfarchiadau i’r plant am gystadlu yn y Gala Nofio 4 Ardal. Dyma’r canlyniadau; 

Daeth Cari Jones Bl.6 1af yn y Cefn a’r Rhydd a 3ydd yn y Pili Pala. Daeth Glesni Woodman Bl. 4 yn 1af yn y Cefn, Rhydd a’r Pili Pala. Daeth Ben Evans Bl 6. yn 3ydd yn y Rhydd. Daeth Rachel Howells Bl. 5 yn 1af yn y Rhydd. Daeth Soffia Jones Bl. 4 yn 4ydd yn y Broga. Daeth Megan Smith Bl 6 yn 4ydd yn y Broga. Daeth Mabon McCluskey Bl. 5 yn 4ydd yn y Cefn. Daeth tîmau cyfnewid Merched 3/4 a Merched 5/6 yn 1af a bechgyn 5/6 yn 2il.

Congratulations to all the pupils for competing in the 4 Areas Swimming Gala. Here are the results;

Cari Jones Year 6 came 1st in the Backstroke a freestyle and 3rd in the Butterfly. Glesni Woodman Year 4 came 1st in the Backstroke, Butterfly and Freestyle. Ben Evans Year 6 came 3rd in the freestyle. Rachel Howells Year 5 came 1st in the freestyle. Soffia Jones Year 4 came 4th in the Breaststroke. Mabon McCluskey Year 5 came 4th in the Backstroke and Megan Smith Year 6 came 4th in the Breaststroke. The girls Year 3/4 girls relay and 5/6 girls relay teams came 1st. The Year 5/6 boys relay team came 2nd.

 

 

“Ready, Steady…Cook!”

Llongyfarchiadau i Ffion Morgan Bl. 6 ac Alys Hughes Bl. 5 am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth CogUrdd yr Ysgol. Pob lwc yn y sir!

Congratulations to Ffion Morgan Year 6 & Alys Hughes Year 5 for winning the Schools CogUrdd competition. Good luck in the next round!

 

 

Llongyfarchiadau i dîm Eco yr ysgol  am ennill yr 2il faner Werdd Ysglion Eco.

Congratulations to our Eco Team, who were  awarded their 2nd Eco-Schools flag.