Bydd disgyblion y cyngor ysgol Cyfnod Cynradd yn mynd o amgylch y dosbarthiadau yn gwerthu pabi coch yr wythnos hon.

Ynghyd â’r pabi coch byddwn hefyd yn gwerthu amrywiaeth o bethau e.e. bandiau llewys, breichledau ac yn y blaen am £1-00/ £1.50 yr un. 


The Primary Phase School Council pupils will be going round the classrooms selling poppies this week.

As well as the paper poppies we will also be selling various other items e.g. wristbands, bracelets for £1-00/ £1.50 each.