Nodyn i’ch atgoffa ar frys: Gofynnwn i bob rhiant beidio â pharcio o flaen yr ysgol er mwyn cerdded eich plentyn / plant i’r dosbarth. Mae blaen yr ysgol ar gyfer gollwng eich plentyn/ plant yn unig. Mae parcio ar gael yng nghefn yr ysgol os byddwch chi’n dymuno cerdded eich plentyn i/o’r dosbarth. Pwrpas hyn yw sicrhau ein bod yn cadw ein disgyblion yn ddiogel.


Urgent reminder: We ask all parents not to park in front of the school in order to walk your child/ ren to class. The front of the school is to drop off only. Parking is available at the rear of the school should you wish to walk your child to/from class. This is to ensure that we keep our pupils safe.

Diolch.