Mae wedi dod i’n sylw bod nifer fawr o rieni yn parcio o flaen yr ysgol er mwyn cerdded eu plant i’r cyfnod cynradd. Mae’r ardal o flaen yr ysgol ar gyfer gollwng eich plentyn yn unig. Os ydych eisiau cerdded eich plentyn at y man cywir ar ôl parcio, defnyddiwch y maes parcio tu ôl yr ygsol os gwelwch yn dda. Mae hyn er mwyn sicrhau cadw ein disgyblion yn ddiogel.


It has come to our attention that many parents park at the front of the school to walk their children to the primary phase. The area at the front of the school is a ‘drop off’ area only. If you wish to walk your child to the correct area after parking, please park at the back of the school. This is to ensure that we keep our pupils safe.