Parti 50 Party

Mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer eu parti yr wythnos hon. Mae’r rhai o’r plant bach wedi bod i brynu cynhwysion o SPAR ac mae’r gweddill yn mynd yfory.

Prysur, prysur!

The children are busy preparing for their party this week. Some of the little children have been to buy ingredients from SPAR ready to cook and the rest are going tomorrow.

Busy, busy!