Pel droed Urdd Football

Pel-droed yfory. Cofiwch y canlynol;

  • Bws yn gadael yr ysgol 8:30 y.b. – Byddwch yno cyn yr amser yma ogydd.
  • Bocs bwyd a diod
  • Dillad cynnes
  • Gwisg ysgol i wisgo wedyn rhag ofn bod dillad yn wlyb i gadw’n gynnes.

 

Football tomorrow. Remember the following;

  • Bus leaving the school at 8:30 a.m. – please before before this time
  • Lunch box and a drink
  • Warm clothing
  • School uniform to wear following the football to keep warm incase clothes are wet.