Pencampwyr Tenis Gogledd Powys/ North Powys Tennis Champions

Llongyfarchiadau i’n timau Merched a Bechgyn Blwyddyn 5 – y ddau dîm wedi dod ar y brig yng nghystadleuaeth tenis Gogledd Powys yn Y Drenewydd heddiw! Bydd ein timau yn cystadlu yn Wrecsam yng Nghystadleuaeth Gogledd Cymru mewn pythefnos.

Congratulations to both our Year 5 Girls and Boys teams – both teams becoming champions in the North Powys tennis competition held at Newtown today! Our two teams will be competing in the North Wales Championship in Wrexham in a fortnight.