Penwythnos Mynydda + Dringo
Mae’r Urdd yn trefnu penwythnos mynydda a dringo ar benwythnos Medi’r 23ain-25ain yng Ngwersyll yr Urdd Glan-Llyn i ddisgyblion bl.10 i fyny. Cost y penwythnos fydd £59. Os hoffech fwy o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i Facebook Gwersyll yr Urdd Glan-llyn neu cysylltwch â llinosjw@urdd.org. Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n mwynhau bod allan yn yr awyr agored!


Mountaineering + Climbing Weekend
The Urdd have arranged a mountaineering and climbing weekend on September 23rd-25th in the Urdd camp in Glan-llyn for year 10 pupils and upwards. The cost of the weekend is £59. If you would like any more information and to book a place, go to Gwersyll yr Urdd Glan-llyn’s Facebook page or contact llinosjw@urdd.org. This is a fantastic opportunity for anybody who likes to be in the great outdoors!