Yn dilyn y llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg wythnos diwethaf, fel y gwyddoch, ni fydd yr ysgol ar agor i unrhyw blentyn ar ddydd Mercher, 5ed o Ionawr neu dydd Iau, 6ed o Ionawr 2022.

Bydd yr ysgol yn darparu dysgu cyfunol (ar lein) i ddysgwyr ddydd Gwener y 7fed o Ionawr 2022 ond mi fyddwn ar agor i blant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn unig. Os ydych yn weithiwr allweddol, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Mae dolen o ganllawiau gweithwyr allweddol ar gychwyn yr holiadur. Bydd trefniadau ar gyfer ar ol y 7fed o Ionawr yn cael eu rhannu efo chi yn y flwyddyn newydd yn dilyn canllawiau gan Llywodraeth Cymru.


Following the letter from the Director of Education last week, as you know, the school will not be open to any child on Wednesday, 5th January and Thursday, 6th January 2022.

On Friday, 7th January 2022, the school will deliver blended learning (online) to learners but will be open for vulnerable children and children of key/critical workers only. If you are a critical worker, please complete the form below. A link to a guideline on critical workers is at the beginning of the questionnaire. Information about arrangements after the 7th of January will be shared with you in the new year based on guidelines from the Welsh Government

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUOEdFTzQxTkdPQklEMDVXSUo4VFo0UTQ1MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUOEdFTzQxTkdPQklEMDVXSUo4VFo0UTQ1MC4u