Os ydych chi’n weithiwr allweddol, a’i bod yn hanfodol bod eich mab a / neu ferch yn yr ysgol yr wythnos nesaf (wythnos yn dechrau 18fed Ionawr), cwblhewch bob rhan o’r ffurflen hon. Diolch.

Plant Gweithwyr Allweddol / Critical Worker Children


If you are a critical worker, and it is essential that your son and / or daughter is in school next week (week beginning Monday 18th January), please complete all sections of this form. Thank you.

Plant Gweithwyr Allweddol / Critical Worker Children