Dydd Gwener nesaf y 17eg o Dachwedd mi fyddwn fel ysgol yn casglu arian ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. Am gyfraniad o £1, gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad smotiog neu felyn os yn bosib, fodd bynnag gallant wisgo dillad eu hunain. Byddwn yn cynnal stondin gacennau a gofynnwn am gyfraniadau os yn bosib. Oherwydd hyn gofynnwn i chi anfon ychydig o arian ychwanegol i’r ysgol gyda’ch plentyn hefyd. Dim mwy na £2.


Friday the 17th of November is Children in Need Day. We ask pupils to come to school that day wearing spotty/yellow clothes or their own clothes in return for a donation of £1. We will be holding a cake sale and would therefore welcome donations of cakes. Pupils will need to bring some money in to school if they wish to buy a cake, however we recommend no more than £2.