Profion Genedlaethol/National Tests

 

Yr wythnos nesaf bydd disgyblion blynyddoedd 2-6 yn cymryd Profion Cenedlaethol.  Gweler y llythyron isod am fwy o wybodaeth.

Next week Year 2-6 pupils will be sitting National tests. Please see the letters below for further information.

National Tests Timetable 2018 2&3

National Tests Timetable 2018 4&5

National Tests Timetable 2018 6