Mae Ysgol Llanfyllin yn cefnogi Dr Siân Lloyd-Williams, Cyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Addysg o Brifysgol Aberystwyth gyda Phrosiect ar effaith Covid a chau ysgolion ar ddysgwyr. Rhan o’r prosiect yw gwrando ar farn disgyblion. Byddai’n cael ei werthfawrogi’n fawr os allech chi gefnogi’r prosiect trwy lenwi’r holiadur gydach plentyn, yn y ddolen isod erbyn diwedd yr wythnos. Mae’r holiadur yn fyr iawn ac yn gofyn am gydsyniad rhieni yn gyntaf. Diolch yn fawr iawn.

Dolen Cymraeg i ganiatâd rhieni ar gyfer gweithgaredd disgybl– https://aber.onlinesurveys.ac.uk/holiadur_disgyblion


Ysgol Llanfyllin is supporting Dr Siân Lloyd-Williams, Director of Research for the School of Education from Aberystwyth University with a Project on the impact of Covid and school closures on learners. Part of the project is listening to the views of pupils. It would very much be appreciated if you could support the project by completing the questionnaire with your child, in the link below, by the end of the week. The questionnaire is very short and asks for parental consent first. Thank you very much.

English link to parental consent for pupil activity– https://aber.onlinesurveys.ac.uk/pupil_questionnaire