Rygbi yr Urdd a Stadco

Rygbi’r Urdd Rugby

Cafodd y tîm rygbi merched a bechgyn fore llwyddiannus draw yng nghystadleuaeth rygbi rhanbarthol yr Urdd. Llwyddodd y merched i ennill eu grwp a chyrraedd y rownd gynderfynol. Enillodd y bechgyn pob un gêm ac maent bellach yn bencampwyr gogledd Powys. Byddant yn mynd ymlaen yn awr i gystadlu yn y genedlaethol draw yn Aberystwyth.

The girls and boys rugby team had a very successful morning in the county rugby tournament. The girls won their group and reached the semi finals. The boys won every game and are North Powys champions. They will now be going to compete in the Urdd national rugby tournament in Aberystwyth.

STADCO:

Cafodd rhai o’r Dreigiau Digidol fore gwerth chweil yn ymweld â ffactri STADCO. Cawsant gyfle i fynd o amgylch y ffatri cyn derbyn £500 gan Mr. Neil Davies tuag at gronfa TGCh yr ysgol. Diolch yn fawr iawn.

The Digital Dragons visited STADCO for a tour of the factory. They had a very enjoyable morning walking around before receiving a cheque for £500 from Mr. Neil Davies towards ICT resources. Thank you.