Santes Dwynwen

Ydych chi wedi clywed am Santes Dwynwen?

 

Santes Dwynwen yw santes cariadon Cymru. Ar y 25ain o Ionawr rydym yn cofio amdani drwy roi cerdyn i rhywun rydym yn ei garu fel mae rhai yn rhoi ar ddiwrnod St Ffolant.

 

Os hoffech wybod mwy am ei stori ewch i:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dydd_Santes_Dwynwen

Felly beth am ysgrifennu cerdyn Santes Dwynwen eleni? Defnyddiwch y geiriau a’r brawddegau i’ch helpu.

 

Diolch

 

Aron

(Ar ran y Criw Cymry Cŵl)

 

 

Have you heard about St Dwynwen?

St Dwynwen is the Welsh patron saint of lovers. On the 25th of January we remember her story by giving someone we love a card or gift. She is the Welsh equivalent of St Valentine.

 

If you want to learn more about her story go to:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dydd_Santes_Dwynwen

 

So this year why not write a St Dwynwen’s day card? Use the words and phrases to help you.

 

Thank you.

 

Aron

(On behalf of the Criw Cymry Cŵl)