Sinema Yfory – Cinema tomorrow

Fel y gwyddoch, mae Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i wylio ‘Small Foot’ yn Cineworld, Amwythig yfory. 

Gofynnwn i chi ddod i’r ysgol erbyn 8:45 os gwelwch yn dda.

Ga i hefyd eich hatgoffa bod angen i’r disgyblion ddod a cinio efo nhw rhag ofn ein bod ni’n hwyr yn cyrraedd yn ôl.

Eto rydym yn ddiolchgar i Gyfeillion yr Ysgol am gyfrannu tuag at swm er mwyn gostwng y costau.

Mae’r plant wedi penderfynu defnyddio ychydig o’u elw o’r ffair er mwyn prynu ‘Munchboxes‘. Mae trefniadau ychwanegol wedi ei wneud ar gyfer y disgyblion sydd efo alergeddau neu  anhoffterau. 

As you know, years 5 and 6 are going to watch ‘Small Foot’ at Cineworld in Shrewsbury tomorrow. 

Can we please ask you to bring the pupils to school by 8:45. The pupils will need a packed lunch as we may be back at school after dinner has finished. 

Again, we are grateful to the Friends of the School who are subsiding this event to help to keep the costs down.

The children have decided to spend some of their profit from the Christmas Fayre on Munchboxes. Additional arrangements have been made for pupils with allergies o’r dislikes.