Cafodd dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen gyflwyniad i ddiogelwch tân heddiw gan y Gwasanaeth Tân ac Achub. 

Trafodwyd peryglon yn y cartref yn ogystal â ffyrdd eraill y mae’r gwasanaeth yn ein helpu. Maent hefyd wedi rhannu rhif ffon gyda ni i’w rannu gydag unrhywun nad oes gan larwm tân yn eu cartrefi. Cysylltwch â’r rhif yma i dderbyn asesiad diogelwch tân a larwm tân rhâd ac am ddim. 


Both Foundation Phase classes had a presentation from the Welsh Fire and Rescue service. They discussed the dangers in the home and also other services that they provide to help us. They also shared a number to contact if you do not have smoke detectors / fire alarms at home. Please contact this number to receive a free fire safety check and alarm for your home.

Fire Safety
Fire Safety